BIT Academy is a training centre focused in the field of ICT. We are committed to excellence and dedicated to your success.

You may like:

Cisco CCNA Security

a

Course single

  /  Certificate-sq  /  Cisco CCNA Security

Cisco CCNA Security

600€
Reviews:

About this course

Certifikimit në Cisco CCNA Security konfirmon që ju keni njohuritë dhe aftësitë që kërkohen për të siguruar rrjetet e telkomunikimit. Ky certifikim vërteton se keni aftësi për të zhvilluar një infrastrukturë të sigurisë, për të njohur kërcënimet dhe dobësitë në rrjete. Kurrikula e CCNA Security thekson teknologjitë kryesore të sigurisë, duke përfshirë instalimin, zgjidhjen e problemeve dhe monitorimin e pajisjeve të rrjetit për të ruajtur të dhënat dhe integritetin e pajisjes, konfidencialitetin dhe disponueshmërinë.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password