BIT Academy is a training centre focused in the field of ICT. We are committed to excellence and dedicated to your success.

You may like:

Image Alt

BIT Hub

Çka është BIT Hub?

Rezervo hapsirën

Përdor formën për të na dërguar email për të rezervuar vendin për të mësuar, studiuar, punuar apo çdo gjë tjetër që lidhet me teknologji.

Rr. Hyzri Talla

Vila no 16c

Prishtinë, Kosovë

+383 49 785 190

Hënë - Premte 10:00 - 16:00


Çka ju ofrojmë ne?

– Hapësirë punuese

– Internet të shpejtë dhe të qëndrueshëm

– Desktop kompjutera

–  Routers dhe Switches të Cisco-së

– Kopsht (Hapësirë të jashtme)

– Tabela të bardha

Çka presim nga ju?

– Të mbani qetësi

– Të mos rrini më shumë se ç’duhet

– Të mos i mbani vetëm për vete paisjet e përbashkëta

– Të mbani ambientin e pastër

– Të jini të shoqërueshëm dhe mendje hapur

– Të shpërndani fjalën

User registration

You don't have permission to register

Reset Password