BIT Academy is a training centre focused in the field of ICT. We are committed to excellence and dedicated to your success.

You may like:

Python

a

Course single

  /  Certificate-sq  /  Python

Python

199€
Instructor:
Reviews:

About this course

Python është gjuhë programuese e krijuar në vitin 1991, mirëpo gjuha më e kërkuar në ditët e sotme në tregun e punës.

Python ka përdorim të gjerë dhe mund të:

  • Përdoret për të krijuar aplikacione në web (server-side).
  • Përdoret për zhvillime në software.
  • Lidhet me sisteme të databazave. Mund të lexoj dhe të modifikoj file.
  • Përdoret për të punuar me Big Data dhe mund të përformojë detyra komplekse matematikore.
  • Përdoret për System scripting.
  • Punon në platforma të ndryshme (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etj.)

Thjeshtë ka përdorim të gjithanshëm në çdo fushë.

Arsyeja pse e bënë lehtë të kuptueshme është se ka një sintaksë të ngjajshme me gjuhën Angleze.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password