BIT Academy is a training centre focused in the field of ICT. We are committed to excellence and dedicated to your success.

You may like:

React JS

a

Course single

  /  Learning-sq  /  React JS

React JS

199€
Instructor:
Reviews:

About this course

Nëse jeni një zhvillues, ose nëse dëshironi të bëheni i/e tillë, shanset janë që të keni dëgjuar për React (i njohur edhe si React.js ose React JS). React është një librari e JavaScript që e bën ndërtimin e user interface.

Ajo u zhvillua nga Facebook, e cila e mirëmban atë së bashku me një komunitet të zhvilluesëve. Meqenëse User Interface përdoren pothuajse në çdo aplikacion në internet, aftësia për të zhvilluar UI në mënyrë efikase është me rëndësi thelbësore. React e bën pikërisht këtë duke siguruar një mënyrë të lehtë për zhvilluesit për të krijuar UI të personalizuara.

Cka përmban trajnimi:

 • Introduction to React
 • Environment setup
 • JSX
 • Components (Class, Stateless, Functional)
 • Component State
 • Component Props
 • Component API
 • Component Life-cycle methods
 • Event handling in React
 • Styling with sass
 • Router
 • React Redux
 • Redux middleware
 • Redux forms
 • High order components
 • React Hooks
 • Unit testing
 • Practice
 • Real React project

User registration

You don't have permission to register

Reset Password