fbpx

BIT Academy is a training centre focused in the field of ICT. We are committed to excellence and dedicated to your success.

You may like:

a

BIT Academy

  /  Question of the day   /  Cilin sistem numerik përdor kompjuteri për të llogaritur dhe të ruajtur të dhëna?

Cilin sistem numerik përdor kompjuteri për të llogaritur dhe të ruajtur të dhëna?

a. decimal
b. oktal
c. binar
d. heksadecimal

 

 

Përgjigja e saktë

c. Binar

Më shumë rreth përgjigjes

Kompjuterët përdorin sistemin binar të numrave për të manipuluar dhe ruajtur të gjitha të dhënat e tyre, përfshirë numrat, fjalët, videot, grafikat dhe muzikën.

 

Leave a comment

User registration

You don't have permission to register

Reset Password