Trajnimi

Cisco CCNA

Rreth trajnimit
Cisco CCNA

Si udhëheqës global në teknologjinë e rrjetave, Cisco ka zhvilluar certifikimin dhe programin e CCNA për të qëndruar në linjë me tregun e ndryshueshëm global dhe tendencat. 

CCNA siguron një mbulim të integruar dhe gjithëpërfshirës të temave për rrjeta, nga bazat në aplikacione dhe shërbime të avansuara, duke ofruar mundësi për përvojë në praktikë dhe zhvillim të aftësive në karrierë. 

Certifikimi CCNA jo vetëm që do t’ju përgatisë juve me njohuritë e teknologjive themelore, por do të siguroheni që të qëndroni në hap me kohën për aftësi të nevojshme për adoptimin e teknologjive të gjeneratës së ardhshme.

Certifikimi i Cisco Certified Network Associate (CCNA) vërteton aftësinë tuaj për të instaluar, konfiguruar, përdorur dhe troubleshoot rrjete të ndryshme. Profesionistët e çertifikuar nga CCNA mund të bëjnë lidhjet në vendet e largëta nëpërmjet një rrjeti të gjerë (WAN), të mënjanojnë reziqet e sigurisë së rrjetit dhe të kuptojnë konceptet themelore të rrjetave dhe terminologjinë. Certifikimi CCNA është certifikimi më i popullarizuar i Cisco dhe një nga kredencialet më të kërkuara të karrierës së industrisë së teknologjisë. Duke u certifikuar në CCNA, ju bëni një hap të parë dallues drejt një karriere të dobishme si administrator ose inxhinier rrjeti.

Çka përmban trajnimi?

 • Networking Today
  • Network Affect our Lives 
  • Network Connect Us
  • Network Representations and Topologies
  • Common Types of Networks
  • Internet Connections
  • Reliable Networks
  • Network Threats
  • Network Security
  • The IT Professional
 • Basic Switch and End Device Configuration
  • Cisco IOS Access
  • IOS Navigation
  • The Command Structure
  • Basic Device Configuration
  • Save Configurations
  • Ports and Addresses
  • Configure IP Addressing
  • Verify Connectivity
 • Protocols and Models
  • The Rules
  • Protocols
  • Protocol Suites
  • Standards Organizations
  • Reference Models
  • Data Encapsulation
  • Data Access
 • Physical Layer
  • Purpose of the Physical Layer
  • Physical Layer Characteristics
  • Copper Cabling
  • UTP Cabling
  • Fiber-Optic Cabling
  • Wireless Media
 • Number Systems
  • Binary Number System
  • Hexadecimal Number System
 • Data Link Layer
  • Purpose of the Data Link Layer
  • Topologies
  • Data Link Frame
 • Ethernet Switching
  • Ethernet Frames
  • Ethernet MAC Address
  • The MAC Address Table
  • Switch Speeds and Forwarding Methods
 • Network Layer
  • Network Layer Characteristics
  • IPv4 Packet
  • IPv6 Packet
  • How a Host Routes
  • Introduction to Routing
 • Address Resolution
  • MAC and IP
  • ARP
  • IPv6 Neighbor Discovery
 • Basic Router Configuration
  • Configure Initial Router Settings
  • Configure Interfaces
  • Configure the Default Gateway
 • IPv4 Address
  • IPv4 Address Structure
  • IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast
  • Types of IPv4 Addresses
  • Network Segmentation
  • Subnet an IPv4 Network
  • Subnet a Slash 16 and a Slash j8 Prefix
  • VLSM
  • Structured Design
 • IPv6 Addressing
  • IPv4 Issues
  • IPv6 Addressing Representation
  • IPv6 Address Types
  • GUA and LLA Static Configuration
  • Dynamic Addressing for IPv6 GUAs
  • Dynamic Addressing for IPv6 LLAs
  • IPv6 Multicast Addresses
  • Subnet an IPv6 Network
 • ICMP
  • ICMP Mesages
  • Ping and Traceroute Tests
 • Transport Layer
  • Transportation of Data
  • TCP Overview
  • UDP Overview
  • Port Numbers
  • TCP Communication Process
  • Reliability and Flow Control
  • UDP Communication
 • Application Layer
  • Application, Presentation, and Session
  • Peer-to-Peer
  • Web and Email Protocols
  • IP Addressing Services
  • File Sharing Services
 • Network Security Fundamentals
  • Security Threats and Vulnerabilities
  • Network Attacks
  • Network Attack Mitigation
  • Device Security
 • Build a Small Network
  • Devices in a Small Network
  • Small Network Applications and Protocols
  • Scale to Larger Networks
  • Verify Connectivity
  • Host and IOS Commands
  • Troubleshooting Methodologies
  • Troubleshooting Scenarios
 • Basic Device Configuration
  • Configure a Switch with Initial Settings
  • Configure Switch Ports
  • Secure Remote Access
  • Basic Router Configuration
  • Verify Directly Connected Networks
 • Switching Concepts
  • Frame Forwarding
  • Collision and Broadcast Domains
 • VLANs
  • Overview of VLANs
  • VLANs in a Multi-Switched Environment
  • VLAN Configuration
  • VLAN Trunks
  • Dynamic Trunking Protocol
 • Inter-VLAN Routing
  • Inter-VLAN Routing Operation
  • Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing
  • Inter-VLAN Routing using Layer 3 Switches
  • Troubleshoot Inter-VLAN Routing
 • STP Concepts
  • Purpose of STP
  • STP Operations
  • Evolution of STP
 • EtherChannel
  • EtherChannel Operation
  • Configure EtherChannel
  • Verify and Troubleshoot EtherChannel
 • DHCPv4
  • DHCPv4 Concepts
  • Configure a Cisco IOS DHCPv4 Server
  • Configure a DHCPv4 Client
 • SLAAC and DHCPv6
  • IPv6 GUA Assignment
  • SLAAC
  • DHCPv6
  • Configure a DHCPv6 Server
 • FHRP Concepts
  • First Hop Reduncancy Protocols
  • HSRP
 • LAN Security Concepts
  • Endpoint Security
  • Access Control
  • Layer 2 Security Threats
  • MAC Address Table Attack
  • LAN Attacks
 • Switch Security Configuration
  • Implement Port Security
  • Mitigate VLAN Attacks
  • Mitigate DHCP Attacks
  • Mitigate ARP Attacks
  • Mitigate STP Attacks
 • WLAN Concepts
  • Introduction to Wireless
  • WLAN Components
  • WLAN Operation
  • CAPWAP Operation
  • Channel Management
  • WLAN Threats
  • Secure WLANs
 • WLAN Configuration
  • Remote Site WLAN Configuration
  • Configure a Basic WLAN on the WLC
  • Configure a WPA2 Enterprise WLAN on the WLC
  • Troubleshoot WLAN Issues
 • Routing Concepts
  • Path Determination
  • Packet Forwarding
  • Basic Router Configuration Review
  • IP Routing Table
  • Static and Dynamic Routing
 • IP Static Routing
  • Static Routes
  • Configure IP Static Routes
  • Configure IP Default Static Routes
  • Configure Floating Static Routes
  • Configure Static Host Routes
 • Troubleshoot Static and Default Routes
  • Packet Processing with Static Routes
  • Troubleshoot IPv4 Static and Default Route Configuration
 • Single-Area OSPFv2 Concepts
  • OSPF Features and Characteristics
  • OSPF Packets
  • OSPF Operation
 • Single-Area OSPFv2 Configuration
  • OSPF Router ID
  • Point-to-Point OSPF Networks
  • Multiaccess OSPF Networks
  • Modify Single-Area OSPFv2
  • Default Route Propagation
  • Verify Single-Area OSPFv2
 • Network Security Concepts
  • Current State of Cybersecurity
  • Threat Actors
  • Threat Actor Tools
  • Malware
  • Common Network Attacks
  • IP Vulnerabilities and Threats
  • TCP and UDP Vulnerabilities
  • IP Services
  • Network Security Best Practices
  • Cryptography
 • ACL Concepts
  • Purpose of ACLs
  • Wildcard Masks in ACLs
  • Guidelines for ACL Creation
  • Types of IPv4 ACLs
 • ACLs for IPv4 Configuration
  • Configure Standard IPv4 ACLs
  • Modify IPv4 ACLs
  • Secure VTY Ports with a Standard IPv4 ACL
  • Configure Extended IPv4 ACLs
 • NAT for IPv4
  • NAT Characteristics
  • Types of NAT
  • NAT Advantages and Disadvantages
  • Static NAT
  • Dynamic NAT
  • PAT
  • NAT64
 • WAN Concepts
  • Purpose of WANs
  • WAN Operations
  • Traditional WAN Connectivity
  • Modern WAN Connectivity
  • Internet-Based Connectivity
 • VPN and IPsec Concepts
  • VPN Technology
  • Types of VPNs
  • IPsec
 • QoS Concepts
  • Network Transmission Quality
  • Traffic Characteristics
  • Queuing Algorithms
  • QoS Models
  • QoS Implementation Techniques
 • Network Management
  • Device Discovery with CDP
  • Device Discovery with LLDP
  • NTP
  • SNMP
  • Syslog
  • Router and Switch File Maintenance
  • IOS Image Management
 • Network Design
  • Hierarchical Networks
  • Scalable Networks
  • Switch Hardware
  • Router Hardware
 • Network Troubleshooting
  • Network Documentation
  • Troubleshooting Process
  • Troubleshooting Tools
  • Symptoms and Causes of Network Problems
  • Troubleshooting IP Connectivity
 • Network Virtualization
  • Cloud Computing
  • Virtualization
  • Virtual Network Infrastructure
  • Software-Defined Networking
  • Controllers
 • Network Automation
  • Automation Overview
  • Data Formats
  • APIs
  • REST
  • Configuration Management Tools
  • IBN and Cisco DNA Center

Ligjëruesit

Korab Osmanaj

Cisco CCNA

Visar Shllaku

Cisco CCNA

Fito aftësitë.
Fito certifikatën.
Fito punën.

Programi i certifikimit CCNA ju fuqizon të ndërtoni aftësi thelbësore të rrjetave, të fitoni një kredencial të njohur globalisht dhe të zhbllokoni mundësitë e karrierës. Duke investuar në trajnimin tuaj CCNA, ju do të zotëroni konceptet kryesore të rrjetave, do të vërtetoni ekspertizën tuaj tek punëdhënësit e mundshëm dhe do të pozicionoheni për sukses në fushën dinamike të rrjetave.

PJESËMARRËSIT E DALLUAR NË TRAJNIME PUNËSOHEN NË​

Kompanitë me të cilat kemi miqësi

Regjistrohu sot dhe fillo trajnimin

Cisco CCNA