AFTËSOHU PËR TREGUN MË ATRAKTIV TË PUNËS

Zgjedh një nga trajnimet

Cisco CCNA

650.00€

Web Development
Front-end

249.00€

ReactJS

349.00€

Excel Advanced

149.00€

QA Manual Tester

249.00€

Social Media Management

249.00€

E-commerce

249.00€

UI & UX

249.00€

IBM - SPSS

149.00€

PJESËMARRËSIT E DALLUAR NË TRAJNIME PUNËSOHEN NË

Kompanitë me të cilat kemi miqësi